Logo

Versions: English| Français


Form yo gusaba gusubirishamo urubanza
 

Form yo gusaba gusubirishamo urubanza

Word - 124.5 kb

 
Inyandiko zindi wasoma

 + Tanga ikirego hano
 + Uko watanga ikirego