Logo

Versions: English| Français


Uko watanga ikirego
 

Gutanga ikirego cy’akarengane , wandika ibaruwa igaragaza akarengane wagiriwe, inzego wanyuzemo ndetse na Kopi zose zijyanye n’ikirego. Uburyo bwo kohereza ibaruwa ku Rwego rw’Umuvunyi:

1. Ushobora kuyizana ku biro by’Urwego rw’Umuvunyi ku Kabindi, Kimihurura
2. Ushobora kuyohereza kuri email ombudsinfo@ombudsman
3. Ushobora kwifashisha iposita 6269