Logo

Versions: English| Français



Tubwire umuyobozi wo muri Leta witwaye nabi
Uzuza hano hasi nurangiza ukande kuri 'Ohereza'..
Amazina Ye nicyo akora
Intara byabereyemo
Akarere byabereyemo
Umurenge byabereyemo
Icyo yakoze
Mumagambo arambuye uko byagenze